Als club streeft KSK Oosthoven er naar om met de eigen jeugd een vlotte doorstroming te realiseren naar het eerste elftal van KSKO. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een optimale en kwaliteitsvolle jeugdopleiding zijn hierbij de steunpilaren.
 
Het welslagen van dit project zal echter van zowel het bestuur, trainers en begeleiders als spelers en ouders een inspanning vergen. Een goede communicatie en samenwerking tussen hoofd- en jeugdbestuur enerzijds en tussen de trainers, spelers, begeleiders en ouders anderzijds zijn van fundamenteel belang. Jullie betrokkenheid bij de uitgestippelde strategie en beleidskeuzes die worden gemaakt, vormt het draagvlak om de club op een stabiele manier verder uit te bouwen. Om die reden heeft KSKO een aantal leefregels voor zowel de spelers als ouders in volgend charter gegoten. KSKO vindt het zeer belangrijk dat ouders en spelers deze gedragscode aanvaarden waarbij WEDERZIJDS RESPECT voor de club, trainers, mede- en tegenspelers, scheidsrechters en supporters centraal staat.
 

Het Sportief Charter van KSKO vind je hier.

Schrijf in op onze nieuwsbrief