ksko logo    HUISHOUDELIJK REGLEMENT KSKO

Algemeen

 • Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt
 • Dit reglement werd opgemaakt op basis van de statuten van de VZW KSK Oosthoven
 • Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de trainer of jeugdbestuur voorgelegd aan de Raad van Bestuur (RvB)

Engagement van de club en de spelers

KSK Oosthoven VZW is een toffe club met een eigen jeugdbestuur, gemotiveerde en -vaak zelfs- gediplomeerde jeugdtrainers. De club tracht om elke jeugdvoetballer vreugde te laten beleven aan het voetbalspel. Voetbal is een ploegsport en daarom verwachten wij van onze jeugdspelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd.

Houding

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover de trainer, de afgevaardigde, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd)
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden

Stiptheid

 • Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer
 • Vanaf miniemen (U13) is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk om deel te nemen aan een wedstrijd. Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • Identiteitskaart
  • Kids-ID (voor kinderen onder 12 jaar)
  • Paspoort

   Spelers zonder identiteitsbewijs worden niet opgesteld! Naast een boete voor de club verliest de ploeg immers met forfaitcijfers!

 • Wees tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden. Uren van aanwezigheid worden door de trainer aangegeven
 • Het dragen van juwelen, sieraden, piercings, horloges, festivalbandjes, enz… zijn niet toegelaten tijdens de wedstrijd. Deze moeten voor de wedstrijd uitgedaan worden

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en te douchen
 • Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Daarna komen er mogelijk nog andere ploegen
 • Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, nooit onder de douches
 • De verantwoordelijkheid van het reinigen van de kleedkamers ligt bij de afgevaardigde en de trainer
 • Laat kostbare voorwerpen niet onbeheerd achter. Geef ze desnoods af aan de begeleider(s)
 • Uiterlijk 20 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten
 • Het is verboden te roken in de kleedkamers en in de kantine!

Kleding en materiaal

 • Voor elke wedstrijd stelt de club een shirt en broekje ter beschikking. Andere benodigdheden, zoals voetbalschoenen, kousen, scheenbeschermers, handschoenen,     collants, enz… moeten door de spelers zelf worden aangeschaft
 • Kousen kunnen in onze club aangekocht worden
 • Vanaf U13 zijn voetbalschoenen met losse studs toegestaan
 • Draag zorg voor je sportgerief
 • Draag steeds aangepaste sportkledij tijdens de training. Bij koud weer lange broek en vest, eventueel muts en handschoenen. Voorzie steeds een regenvest
 • Om hygiënische redenen worden badslippers gedragen
 • KSKO stelt tot en met miniemen (U13) ballen ter beschikking. Vanaf de categorie U15 dienen de spelers zelf een bal aan te kopen. Dit kan ook bij de club. Bij inlevering van deze bal betaalt de club het geld hiervan terug
 • In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet
 • Toon respect voor materiaal van anderen

Verzekering

 • Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van de FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden van het ZIV barema, moeten de aangesloten spelers, blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalsaangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de kantine of bij de gerechtelijke correspondent van de club
 • Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, worden overhandigd in de club
 • Niet alle kosten worden terugbetaald door het FSF-fonds. Leden die werken worden verzocht een persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten

Verzorging

 • Om hygiënische redenen worden badslippers gedragen
 • Douchen na de training is aan te raden. Na de wedstrijd wordt dit verwacht
 • Voldoende nachtrust en gezonde voeding zijn aan te raden
 • Alcohol en roken hebben beslist een slechte invloed op de lichamelijke conditie

Lidgeld

 • Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage aangerekend en wordt vastgesteld volgens categorie. Op onze website vind je deze bedragen terug. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, zoals bv. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten
 • Er worden data gepland om het lidgeld te betalen in de kantine van K.S.K. Oosthoven
 • Bij betaling na 1 mei is de contributie duurder. Dit heeft alles te maken om te weten hoeveel ploegen we kunnen inschrijven. Dit moet voor 4 mei
 • Bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage voor 30 september zal het bestuur gepaste maatregelingen treffen

Studie, werk en voetbal

 • De studie heeft voorrang op het voetbal
 • Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen of werk, dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer en zal daar steeds begrip voor getoond worden

Vervoer

 • We vertrekken steeds op de parking van KSKO, tenzij anders gemeld
 • We vertrekken stipt op het afgesproken uur
 • Wie rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer

Ouders

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het jeugdvoetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds als waardige supporter gedragen en dit in alle omstandigheden.

Rol van de ouders

 • Wij verwachten:

  • Een positieve belangstelling
  • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. je kind, het team, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie!
  • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten
  • Coaching  gebeurt door de trainer

 • Voetbal is een ploegsport. Stel je kind(eren) in de mogelijkheid om trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk bij te wonen
 • Voor vragen of problemen kan je steeds terecht bij de trainer/afgevaardigde of bestuur. De namen van deze personen vind je terug op de website van onze club en in onze jaarlijkse voetbalkalender
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de handen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals hulp/tappen kantine, tornooi, …
 • Indien kinderen gebracht worden, vragen wij de ouders om hun kind(eren) af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van KSK Oosthoven VZW. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

Wij wensen je veel plezier tijdens het voetbalseizoen!

K.B.V.B.
Stamnummer : 2820
Huishoudelijk Reglement

Schrijf in op onze nieuwsbrief